Računovodja/Knjigovodja

Ljubljana, Slovenija

DEKRA ZAPOSLITEV d.o.o. je agencija za posredovanje pri zaposlovanju, raziskovanje tržišča in javnega mnenja ter nudenje intelektualnih storitev.

Za našega naročnika, družinsko podjetje Boehringer Ingelheim, ki je eno izmed najboljših farmacevtskih podjetij na svetu, iščemo kandidate za delovno mesto 

Računovodja/Knjigovodja

Glavne naloge izbranega kandidata bodo: 

− Obdelovanje in knjiženje plačil, računov in knjigovodskih listin v skladu z določenimi postopki, računovodskimi standardi in veljavnimi predpisi,
− Izvajanje davčnega, prihodkovnega in/ali stroškovnega računovodstva.
− Ustrezno podpiranje poslovanja s kvalitetnim in pravočasnim vodenjem računovodskih izkazov (knjig).
− Vlaganje, shranjevanje in označevanje dokumentov na urejen način.
− Pregledovanje in potrjevanje obračunov potnih stroškov zaposlenih in zagotavljanje popolnosti in natančnosti v skladu z internimi pravili.
− Zagotavljanje skladnosti s smernicami BI in lokalnimi predpisi za vse predpisane naloge v povezavi s stroški.
− Knjiženje obračunov potnih stroškov v SAP.
− Zagotavljanje razporeditev stroškov v skladu s stroškovnimi elementi (stroškovni center, številka marketinškega načrta, izdelek, notranje naročilo, itd.).
− Izvajanje manjših gotovinskih operacij: plačila, prejemki, dnevni in periodični obračuni itd.
− Vodenje natančne in popolne evidence manjših gotovinskih operacij.
− Pripravljanje mesečnih izpiskov denarnega stanja.
− Knjiženje bančnih izpiskov.
− Upravljanje osnovnih sredstev, kniženje novih nabav osnovnih sredstev, knjiženje odtujitev osnovnih sredstev, vodenje knjige osnovnih sredstev v skladu z lokalnimi in BI računovodskimi in davčnimi pravili, podpora pri inventuri osnovnih sredstev.
− Pravočasno in natančno izvajanje vseh ustreznih knjižb za zaključek meseca in leta.
− Izvrševanje osebnega razvojnega načrta za nadaljni razvoj v sedanji vlogi.
− Dolžnost poročati o kakršnih koli neželenih dogodkih ali drugih informacijah o farmakovigilanci (PV), ki so pomembne za farmakovigilančni oddelek.
− Delo v skladu z internimi predpisi Boehringer Ingelheim in lokalnimi predpisi.
− Varno ravnanje pri vsakodnevnih aktivnostih.

Od kandidatov pričakujemo: 

- višja ali visokošolska izobrazba (izjemoma srednja),
- dobro znanje angleškega jezika,
- zmožnost samostojnega dela,
- pripravljenost na stalno izobraževanje in na dinamično okolje,
- komunikativnost, organiziranost in odgovornost,
- dobro računalniško pismenost (znanje uporabe MS Office orodij).

Izbranemu kandidatu nudimo: 

- zelo konkurenčno plačo,
- prijeten kolektiv,
- sproščen delovni odnos.
- možnost izobraževanja na delovnem mestu,
- delo v mednarodnem okolju.

Rok prijave do 17.5.2023

Računovodja/Knjigovodja

Opis delovnega mesta

Računovodja/Knjigovodja

Osebne informacije
Dodaj
Strokovni podatki